Deskundigheid

Deskundigheid

De benodigde competenties van medewerkers om ICT goed in te zetten:

  • ICT-bekwaamheid van leerkrachten: kennis, kunde en houding tegenover ICT in zowel het pedagogisch- als didactisch handelen, het werken in de schoolcontext als bij de eigen professionele ontwikkeling
  • de deskundigheid van leidinggevenden en bestuurders om ICT in te zetten om de ambities van de onderwijsinstelling te realiseren en medewerkers te faciliteren om ICT-bekwaam te worden
  • de deskundigheid van het onderwijsondersteunend personeel (zoals ICT-ers, administratieve medewerkers en mediathecarissen) om ICT te laten werken voor leerlingen, leraren en leidinggevenden.

Stap 1: Breng de huidige situatie in kaart

Hoe deskundig is jouw team? Dat ga je in deze fase bekijken. Hoe doe je dat?


  • Je kunt de leerkrachten zelf vragen hoe vaardig zij zichzelf inschatten in het gebied van ICT. Gebruik hiervoor een 4 of 5 punts schaal, waarbij 1 niet vaardig is, en 5 heel vaardig.
  • Waarschijnlijk heb je zelf ook een idee over de vaardigheden van leerkrachten. Bespreek die samen en schrijf dit op. Dit hoeft niet expliciet per persoon, want dat kan natuurlijk gevoelig liggen als je de beginsituatie later deelt. Maar geef bijvoorbeeld een oordeel per bouw of leerjaar. Je kunt hierbij kijken naar de 4 onderdelen van Digitale geletterdheid: ICT-(basis)vaardigheden, Informatievaardigheden, Mediawijsheid en Computational thinking. Via de Inhoudskaarten van het SLO en het Handboek Digitale geletterdheid kun je meer informatie krijgen over de vaardigheden.
  • Je kunt natuurlijk ook een test afnemen. Een voorbeeld daarvan is Mediaprofiel. Via deze (betaalde) site, testen leerkrachten hun online vaardigheden. Als school krijg je een mooi overzicht met in welk profiel leerkrachten vallen en de verdeling over de verschillende profielen.

Stap 2: Ontdek/ maak en beschrijf jullie visie op ICT in het onderwijs op papier

Bij stap 2 Visie heb je nu een uitgangspunt op papier gezet. Dit is de basis van jullie visie op ICT. Deze gaan we verder uitwerken voor de andere onderdelen van het 4 in balans model: deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur.

Eerst deskundigheid:

  • Welke deskundigheid wordt gevraagd van leerkrachten om de visie ook echt uit te kunnen voeren? Welke vaardigheden, kennis en inzet vraagt deze visie van leerkrachten?
  • Wat is er nodig om de leerkrachten deskundig genoeg te maken? 
  • Moet elke leerkracht even deskundig zijn of mogen er verschillen zijn? Wat is dan de minimum deskundigheid die verwacht wordt?

Hulpmiddelen bij stap 2: