Evalueren

Plan, do, act en check

Met de expeditie hebben jullie de eerste stappen gezet richting de borging van digitale geletterdheid in jullie onderwijs. Of je dit nu individueel als ICT-coördinator hebt gedaan of samen met het hele leerkrachtenteam, is het steeds belangrijk om de gezette stappen en acties te evalueren. Want, hier leer je vaak het meest uit! 

Met deze werkvorm bepaal je of jullie nog op jullie eigen uitgestippelde koers liggen en leggen jullie de eerstvolgende acties vast. Dat doen jullie aan de hand van de PDCA-kwaliteitscirkel. De PDCA-kwaliteitscirkel is een methode die helpt om een plan en de doelen van dat plan te monitoren. Door regelmatig het plan te evalueren, werken jullie actief aan die continue verbetering.

Tijdsindicatie: 60 minuten
Benodigdheden: Timer, computer, notulist en voorzitter

Stap 1 - Check-in

Bij Basicly starten we lange vergaderingen met een ‘check-in’. We delen dan wat ons bezighoudt op het moment. Een voorbeeld van een check-in is bijvoorbeeld: “Ik stond net in de file dus ben mijn dag ietwat gehaast begonnen en ben een beetje onrustig nog.” of: “Ik zit er goed bij. Ik heb gister een mooie film gezien en ben vanochtend al erg productief geweest.”. Aan de hand van deze check-in kun je beter op elkaar inspelen tijdens de vergadering. Probeer het maar eens! Hou het kort en (moeilijk maar noodzakelijk) reageer niet op elkaar.

Stap 2 - Successen delen

Welke succeservaring hebben jullie gehad de afgelopen tijd op het gebied van digitale geletterdheid? Deel kort je ervaring. Dit doen jullie ‘popcorn-style’: je geeft geen beurt, maar iemand die iets wil zeggen begint gewoon met praten. Wees waakzaam: hou het bij succesverhalen en focus je niet op de haken en ogen die er misschien aan zitten. Probeer ook hier niet op elkaar te reageren.

Stap 3 - DO & Check

Gebruik een timer. Elke aanwezige heeft twee minuten om het onderdeel ‘do’ toe te lichten: Welke actiepunten heb je de afgelopen tijd uitgevoerd? Ga dit nog niet analyseren. Beperk je tot de praktische stappen die zijn uitgevoerd. Geef hiervoor de beurt of ga het rijtje af. Binnen deze twee minuten benoemt iedereen ook of deze actie heeft geleid tot een stap in de goede richting. Dit geef je aan door te zeggen: Deze actie brengt ons WEL/NIET dichterbij het structureel aan kunnen bieden van digitale geletterdheid.

Stap 4 - ACT

Dit onderdeel wordt ook wel ‘adjust’ genoemd. Met andere woorden: moet er iets aangepast worden of kunnen we door met de volgende actiepunten op de lijst van ons plan? Welke acties hebben geleid tot een verslechtering van de situatie en welke acties hebben niets opgeleverd? Stel een lijst op met de actiepunten van de afgelopen periode die hierbij horen. Noteer vervolgens achter elk actiepunt welke aanpassing er gedaan dient te worden. Dit doen jullie per individueel actiepunt en de discussie wordt geleid door de voorzitter.

Stap 5 - PLAN

Stel waar nodig een nieuwe actielijst op: welke aangepaste acties nemen jullie mee naar de komende periode? Met welke nieuwe actiepunten uit jullie plan kunnen jullie de komende tijd een begin maken? Vergeet niet om nogmaals de controleren of per actiepunt duidelijk is wie verantwoordelijk is voor dit punt.

Stap 6 - Praktisch

Sluit de bespreking goed af. Benoem ter afronding nog de volgende punten:

• Is voor iedereen helder wat zijn of haar eerstvolgende actie is?
• Wat gebeurt er met de notulen van deze evaluatie?
• Wanneer vindt de volgende evaluatie plaats? Dit is tevens de deadline voor de volgende set aan acties. Staat dit bij iedereen in de agenda?

Zorg voor een positieve noot aan het eind van deze bespreking. Deel bijvoorbeeld complimenten uit en benoem hoe ver jullie al zijn gekomen!

(Deze werkvorm is onderdeel van het Werkboek voor Implementatie Digitale Geletterdheid PO van Basicly (2020))