Hulp uit onverwachte hoek

Samenwerken

Hoe fijn is het om soms wat extra handen in de klas te hebben. Oudere leerlingen uit de bovenbouw bijvoorbeeld, zijn al verder gevorderd met hun digitale vaardigheden. Maak daar in de klas gebruik van. Wanneer je in de klas werkt aan één van de opdrachten van Basicly, kun je leerlingen daarin laten samenwerken. Wanneer oudere leerlingen de jongere leerlingen helpen, draagt dat bij aan hun competentie. De leerling krijgt vertrouwen en plezier in zijn/haar eigen kunnen. Daarnaast draagt coöperatief leren bij aan de relatie (de interactie met andere leerlingen) en de zelfstandigheid (zelf ontdekken en problemen oplossen). En hoe leuk is het om verschillen tussen leerlingen te benutten als kans om van elkaar te leren!