Inhoud en toepassingen

Inhoud en toepassingen

De informatie, educatieve content en software die gebruikt worden in een onderwijsinstelling, zoals:

 • digitaal leermateriaal dat speciaal is gemaakt voor het onderwijs en algemene kennisbronnen
 • educatieve softwarepakketten en ICT-systemen, zoals een elektronische leeromgeving, leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen
 • algemene kantoortoepasssingen en apps, roosterpakketten en HRM-tools.

Stap 1: Breng de huidige situatie in kaart

Bij Inhoud en toepassingen gaan we kijken naar welke software er nu in de school gebruikt wordt.


 • Welke educatieve software wordt er in de verschillende bouwen/ leerjaren gebruikt?
 • Welke afspraken zijn er over software pakketten en worden deze ook nagekomen?
 • Welke andere software gebruiken leerkrachten? 
 • Welke andere pakketten worden door bijvoorbeeld de administratie gebruikt?
 • Welke software is beschikbaar via de cloud en welke staat op de lokale server?

Maak een overzicht van alle software pakketten. Geef aan door wie dit pakket gebruikt wordt (per bouw bijvoorbeeld) en maak een verdeling in Educatieve software, administratieve software en kantoortoepassingen.

Je kunt eventueel de deskundigheid van leerkrachten nog eens bekijken aan de hand van dit overzicht.

Stap 2: Ontdek/ maak en beschrijf jullie visie op ICT in het onderwijs op papier

Wat betekent de visie voor het onderdeel Inhoud en toepassingen.

 • Welke software past goed bij de visie en moet bewaard blijven?
 • Welke software past helemaal niet bij de visie en kan van de server af?
 • Voor welke software moet een alternatief komen dat beter bij de visie past?
 • Wat is er nodig om met Office 365 te gaan werken?
 • En wat betekenen deze aanpassingen voor de deskundigheid van leerkrachten?