Les 48: Samenwerken~ Zelf aan de slag

Nu ga je zelf aan de slag!

Zoek op Pinterest naar activiteiten die passen bij de vaardigheid Samenwerken binnen jouw thema. Hou daarbij rekening met de volgende leerpunten:​

Leerpunt 1:

Leerlingen leren verschillende rollen te (h)erkennen.

Leerpunt 2:

Leerlingen leren hulp te vragen, geven en ontvangen.

Leerpunt 3:

Leerlingen ontwikkelen een open en positieve houding voor de ideeën van anderen.

Leerpunt 4:

Leerlingen leren te onderhandelen en afspraken te maken