Methode software

Software bij methodes

Vele methodes hebben software die hoort bij de methode. Vaak hebben ze zowel digibordsoftware als verwerkings- of oefensoftware.

De digibordsoftware helpt je als leerkracht bij de lessen die je geeft. Vaak wordt een verhaal interactief voorgelezen, worden lessen gevisualiseerd, krijg je tools om de les uit te voeren.

De oefensoftware is voor de leerlingen. Binnen het thema worden er verschillende oefeningen gegeven waarbij verschillende doelen op het gebied van ontluikende geletterdheid en gecijferdheid worden geoefend.
Met de oefensoftware kunnen kinderen zelfstandig aan het werk op de computer, laptop of tablet; maar het is ook leuk en zinvol om dit in de kleine  of grote kring op het digibord te doen. Zo kun je als leerkracht modelen en meer vertellen over dat onderdeel. 

Schatkist

Kleuterplein 2

Kleuterplein 1